GDPR

Vi behandlar Era personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna använder vi bland annat för marknadsföring.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

A & Co Perfekt Städ AB avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till A & Co Perfekt Städ AB, vilka samlas in i samband med abonnemang/avtal samt uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation)

Information består av köpta och genomförda tjänster från A & Co Perfekt Städ AB samt andra tjänster som A & Co Perfekt Städ AB och/eller samarbetspartners har tillhandahållit.

A & Co Perfekt Städ AB använder de personuppgifter som kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot kunden så effektivt som möjligt samt för att ha möjlighet att ta hänsyn till och erbjuda säsongsmässiga variationer och tilläggstjänster i varje kunds behov och köpmönster.

A & Co Perfekt Städ AB behandlar personuppgifterna internt inom företaget samt använder även utomstående företag som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.

Exempel på information som samlas in är personnummer, personinformation, hushållets storlek, boendeform, husdjur ägande av fritidshus etc.

Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga integritetspolicy.

KREDITUPPLYSNINGAR

A & Co Perfekt Städ AB förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om kunden innan avtal ingås. A & Co Perfekt Städ AB äger rätt att mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen avböja att ingå avtal med kunden.

MEDARBETARE

Beträffande hantering av personuppgifter för medarbetare följer vi kraven för GDPR. Närmare förtydligande kring policyn delges medarbetaren vid anställning.

Perfekt Städ
© 2024 Perfekt Städ