A&CO Perfekt Städ

A&CO Perfekt Städ är ett väletablerat företag i städbranschen. Precis som vårt namn säger är vårt signum perfekt städning. I våra återkommande kundundersökningar kan vi glädja oss åt omdömen som: ”pålitliga, punktliga och flexibla”. Vi har funnits i cirka tio år och har nu fyrtiofem anställda.

Kvalitet & Pris

Att utföra vårt uppdrag med noggrannhet har varit en självklarhet från början. Nöjda kunder är den absoluta förutsättningen för stabil tillväxt. Vår prislista i kombination med vår kvalitet gör att vi därför kan utlova: ”Valuta för pengarna” Perfekt Städ tänker alltid kundvänligt och därför tillkommer till exempel ingen start- eller körningsavgift.

Kompetens

Att kunna genomföra uppdraget på det mest effektiva sättet är en utmärkt definition på kompetens. Vi genomgår därför kontinuerligt uppföljning och internutbildning eftersom detta är en förutsättning för att uppnå våra mål, vilket självklart också inkluderar nöjda medarbetare. Vi kan därför glädja oss åt att våra medarbetare stannar och trivs hos os och våra kunder får därför oftast samma utförare varje gång.

Miljöpolicy

Företaget & miljön

Miljövänlighet är att undvika onödigt bruk av resurser och välja miljöutvecklande alternativ. Perfekt Städs främsta möjlighet att bidra till en minskad miljöbelastning går genom förtagets produkter och medarbetarnas kunskaper. Genom att arbeta strukturerat och kundanpassad med god planering kan Perfekt Städ minska den totala belastningen på miljön och samtidigt erbjuda både kunder och medarbetare en renare och mer trivsam inre miljö. Med ett utvecklande miljöarbete stärker dessutom förteget sin position och konkurrenskraft på den öppna marknaden.

Genom företagets målsättning om att erbjuda hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster ska Perfekt Städ:

  • Följa lagar och förordningar
  • Aktivt välja miljöförbättrande och resursbesparande produkter
  • Arbeta kompetensutvecklande inom företaget
  • Erbjuda företagets kunder miljöutvecklande tjänster

Minskad miljöpåverkan

Genom att följa företagets miljöpolicy bidrar Perfekt Städ till en minskad miljöpåverkan. Samtidigt leder detta till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna och mer hälsosamt och långsiktigt hållbart resultat för våra kunder.

Samarbetspartner

maliAsset 4@4x2
maliAsset 1@4x22

Varför välja oss?

Över

400 återkommande städningar

100%

Tillfredsställelse

Miljövänliga

Rengöringsprodukter

Kostnadseffektiv